Цени

● Стартов пакет за един човек – 25 лв.
(маркер, гащеризон, предпазна жилетка, каска + 100 броя топчета)