За нас

Всичко започна през 2019-та година на горски терен в покрайнините на село Белозем. Това ни даде увереност и вдъхновение да продължим напред, за да можем в началото на 2020-та година да започнем работа по изграждането на собствено игрище на площ от 2500 кв.м.

Правила

● При организиране и провеждане на всеки вид пейнтбол игра се назначава минимум един съдия, който определя начало на играта, спира играта, решава спорове възникнали по време на играта и слага край на същата. Във всяка игра, решенията на съдията или съдиите не подлежат на оспорване и се изпълняват безпрекословно!
● Всеки отбор трябва да определи свой капитан. Капитаните на всеки отбор се обръщат към съдията за допълнителни инструкции и след като му дадат сигнал, че отборите им са готови, играта започва.
● Участник е елиминиран – „убит”, ако бъде улучен с желатиново топче в следствие на директно попадение. Като такова се приема:
› белези от боя по маската, маркера или където и да е по тялото;
› попадение от изстрел на съотборник – приятелски огън;
● Участник НЕ се счита за елиминиран, ако е улучен от:
› топче, което не е оставило белези от боя;
› пръски на топче, което е нарушило своята цялост в друг обект;
● При директно попадение-елиминация на участник, същият трябва да извика „УБИТ” и задължително да постави предпазителя на своя маркер. С вдигнати ръце и маркер над главата, играчът трябва да напусне игралното поле по най-краткия и безопасен път, продължавайки да вика „УБИТ”. Извън терена маркерът се държи насочен към земята.
● При звуков сигнал от съдията, всеки намиращ се на терена е длъжен да прекрати стрелбата и да остане на своята позиция до следващия сигнал. При неизпълнение, участникът бива отстраняван от играта.

● Всеки участник има право да поиска спиране на играта, като извика „ПРОВЕРКА”, ако има съмнение за „УБИТ” играч и/или проблеми с екипировката. При неизправност на маркера, играчът трябва да го постави на земята и да се отдалечи на няколко метра.
● Ако участник извика „УБИТ”, той незабавно трябва да напусне игралното поле, дори и в случай, че не е елиминиран, според правилата.
● Физически съприкосновения между участниците са забранени.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

● Стриктното спазване на тези правила за безопасност са задължителни за всички и участниците трябва:
› да използват предоставената от организаторите екипировка.
› да не насочват маркера към необезопасени лица, съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
› да държат цевта на маркера насочена надолу.
› да използват само топчета за пейнтбол, предоставени от организаторите.
› да не разглобяват маркера.
› да избягват стрелбата на разстояние по-малко от 2 метра.

● Всеки участник декларира, че е запознат с проведения му инструктаж и се задължава да спазва правилата за безопасност. За целта подписва декларация, предоставена на място.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

● Стриктното спазване на тези правила за безопасност са задължителни за всички и участниците трябва:
› да използват предоставената от организаторите екипировка.
› да не насочват маркера към необезопасени лица, съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
› да държат цевта на маркера насочена надолу.
› да използват само топчета за пейнтбол, предоставени от организаторите.
› да не разглобяват маркера.
› да избягват стрелбата на разстояние по-малко от 2 метра.

● Всеки участник декларира, че е запознат с проведения му инструктаж и се задължава да спазва правилата за безопасност. За целта подписва декларация, предоставена на място.

Терен

Цени

● Стартов пакет за един човек – 25 лв.
(маркер, гащеризон, предпазна жилетка, каска + 100 броя топчета)

Контакти

телефон за връзка: 0898 576 488